توان پرایم و یا  توان دائم کار توانی از دیزل ژنراتور میباشد که به طور مداوم میتوان از آن استفاده نمود
مولد پرایم Priam :
معمولا در اماکنی که به برق دایم ( حدود 12 ساعت در روز ) نیاز دارند به کار می آیند. مانند اردوگاه ها، نمایشگاه ها، اکتشاف معادن و کمپ ها. خروجی برق با بار متفاوت برای یک زمان نامحدود است. عموماً ظرفیت بار برای استفاده در موقعیت‌های ضروری برای ماکزیمم
۱۲ ساعت را داراست. این رتبه برای تمامی مدل‌های ژنراتور قابل استفاده نیست
توان استندبای یا توان ضطراری : به توانی اطلاق میگردد که برای مدت زمان کوتاه مورد استفاده قرار میگیرد ..
شایان ذکر است که توان اضطراری دیزل ژنراتور قابلیت اضافه بار را ندارد ، یعتی نمی توان توانی بیشتراز توان استندبای دیزل ژنراتور از آن دریافت نمود یک ژنراتور برق اضطراری برای مناطق مسکونی ، پزشکی و سامانه های حیاتی بیمارستان ها یا برای یکسان سازی مصرف در ساختمان های عمومی، فرودگاه ها و حتی کارخانه های تولیدی استفاده می شود. این دستگاه ها به طور معمول در شرایط اضطراری مثل قطع برق موقتی و یا برای کمک تا وصل شدن مجدد برق در ساختمان ها قرار می گیرند
برای تبد یل  KVA  به KW             عدد KVA *0.8 = KW             
برای تبد یل KW به KVA                  عدد KW÷0.8= KVA   
 

منظور از جن ست یکدستگاه موتور و ژنراتور کوپله شده میباشد که در آن دیزل و ژنراتور به یکدیگر بسته میشود .

کوپله فابریک :بصورت کوپله شده کامل بصورت پکیج وارد میشود  .
کوپله ایران – در کارخانه فروشنده کوپله میشود .( منظور از کوپله کردن فقط بستن موتور و ژنراتور به یکدیگر میباشد و در دیزاین موتور و ژنراتور هیچ دخل و تصرفی نمیشود و فقط موتور و ژنراتور به هم بسته شده و شاسی فلزی در زیر دستکاه قرار میگیرد .
 به لحاظ قیمتی کوپله ایران ارزانتر از کوپله فابریک می باشد .

نگهداریدستگاه های دیزل ژنراتور و تعویض به موقع فیلتر ها و روغن دستگاه از عوامل مهم جهت بالا بردن عمر دستگاه به حساب می آید :

هر 100 ساعت کار کرد دستگاه  روغن و فیلتر روغن تعویض شود .

هر 100 ساعت کارکرد دستگاه فیلتر گازوئیل تعویض میشود .

هر 50 ساعت کارکرد فیلتر هوا بادگیری و هر 2 بار تعویض فیلتر روغن ، فیلتر هوا تعویض گردد.

هر 2 بار تعویض فیلتر گازوئیل ، فیلتر آب تعویض گردد.

 

بالا