مایع خنک کننده در انواع دیزل ژنراتور

مایع خنک کننده در انواع دیزل ژنراتور

هنگامی که موتور در حال کار است ایجاد نیرو می شود و این نیرو باعث گرما می شود و اینجاست که مایع خنک کننده موتور وارد می شود.

آب از ظرفیت گرمای فوق العاده خاصی برخوردار است و به همین دلیل پس از گرمای زیاد ، درجه حرارت را افزایش می دهد. به همین دلیل از آب به عنوان خنک کننده استفاده می شودخنک کننده در داخل موتور گردش می کند و گرما را جذب می کند و باعث می شود موتور در دمای مناسب کار کند.

آب به عنوان مایع خنک کننده در موتور استفاده می شود و گرما را از مناطق احتراق موتور به جایی که رادیاتور وجود دارد حمل می کند ، قابل تحمل می کند و با این کار به حفظ موتور و کار آمد تر بودن موتور کمک می کند.

همچنین به پایین آمدن میزان انتشار گازهای گلخانه ای کمک می کند و حتی به فراهم آوردن هوای گرم در روزهای سرد کمک می کند.

هر بار که می خواهیم مخزن سوخت را پر کنیم ، باید سطح خنک کننده موتور را بررسی کنیم و در صورت نیاز مایع خنک کننده را اضافه کنیم.

آب از ظرفیت گرمای فوق العاده خاصی برخوردار است و به همین دلیل پس از گرمای زیاد ، درجه حرارت را افزایش می دهد. به همین دلیل از آب به عنوان خنک کننده استفاده می شود.

گرچه راه حل ها و مایعات زیادی با ظرفیت خاص گرمای زیاد وجود دارد ، دلیل دیگر استفاده از آب به عنوان خنک کننده به وفور و ارزان بودن آن است.

اما استفاده از آب بدون مواد افزودنی همچون گلیکول و ضد یخ به طور صحیح ، باعث ایجاد خوردگی و زنگ زدگی در سیستم و در اطراف حفره پمپ های آب می شود ضمن اینکه اجازه می دهد تا آب در دمای 0 درجه سانتیگراد دچار یخ زدگی شود .

بالا