خرابی موتور

دیزل ژنراتور میتواند از مسائلی سو مانند رسوبات داخلی و تجمع کربن آسیب ببیند رسوبات داخلی و تجمع کربن به این دلیل است که دوره‌های طولانی اجرا در سرعت کم یا بار کم است. چنین شرایطی ممکن است در حالتی اتفاق بیفتد که یک موتور حالت بیهوده خود را بصورت یک واحد مبدل وضعیت «استندبای» رها می‌کند و برای بسرعت رسیدن زمانی که نیاز است، آماده می‌باشد اگر توان رسانی به مجموعه برای باری که به آن اعمال شده‌است، بیش از توان مورد نیاز باشد سبب می‌شود تا واحد دیزل زیر بار باشد یادر بسیاری از موارد زمانی که ست می‌خواهد شروع بکار کند، بار بعنوان آزمایش و بصورت زائد خارج میشود .

بالا

شرکت بازرگانی پیشرو موتور پارسیان

پارسیان دیزل