نکاتی برای حفظ ایمنی دیزل ژنراتور

1-جلوگیری از ریخته شدن سوخت بروی بدنه دیزل ژنراتور.

2- کنترل مداوم اتصالات مربوط به سیستم سوخت رسانی برای جلوگیری از آتش سوزی.

3- مطمئن شدن از نبودن الکتریسته ساکن در تانک.

4- جلوگیری از بودن مواد اشتعال زا در کناردیزل ژنراتور.

5- اطمینان از میزان توان خروجی موتور دیزل که در صورت افزایش دور موتور دیزل ژنراتور می سوزد.

پس نتیجه میگریم ، این موتورژنراتورها می توانند انجام دادن کارهایی که در آنها تعداد زیادی از تجهیزات بدون هیچ خرابی کار میکنند، را تضمین کنند ، حتی اگر برق بصورت ناگهانی قطع شود. و نیز دیزل ژنراتورها و سایر موارد برقی از جمله موتور برق ها در شرایطی که شما عازم یک سفر طولانی باشید می تواند استفاده مفید و بسیار مهمی داشته باشد. امروزه همه ی هتل های 5 ستاره، پمپ بنزین ها، کارخانه های استخراج معدن ، بیمارستان ها، صنایع بزرگ، مجتمع های تفریحی، تاسیسات اضطراری، واحد های تولیدی، سازمان های ارتباطی، ساختمان های تجاری، و ادارات داده ای فناوری اطلاعات وارتباطات نیاز به ذخیره برق بدون قطعی می باشند ، پس پشتیبانی موتورهای دیزل ژنراتور می توانند بسیار مهم باشند.

بالا

شرکت بازرگانی پیشرو موتور پارسیان

پارسیان دیزل