شرکت کامینز پاور انگلستان یکی از بهترین تولید کنندگان کوپله فابریک (موتور-ژنراتور) در دنیا است. موتورهای دیزلی کامینز و ژنراتورهای استمفورد و نیز موارد دیگر این شرکت چون تابلو کنترل، شاسی، لرزه گیرها و پیش گرمکن کن این شرکت دارای استاندارد لازم است. هم چنین دیزل ژنراتورهای کوپله کامینز پاور دارای مصرف سوخت کم و راندمان بسیار بالایی هستند.
دیزل ژنراتورهای کوپله شده روی شاسی فولادی دارای تابلو کنترل و محفظه موتور و ژنراتور ، باک سوخت تعبیه شده داخل شاسی، اگزوز دارای صداگیر، لرزه گیر های زیر شاسی جهت استقرار روی محل نصب، باتری و کابل های اتصال باتری هستند.

تصویر محصول مدل موتور تیپ موتور ژنراتور PRIME STANDBY دانلود
KW KVA KW KVA
C500 D5e کوپله فابریک کامینز پاور C500 D5e CUMMINS POWER QSX15G8 STAMFORD -HCI555C 364 455 400 500
C550 D5e کوپله فابریک کامینز پاور C550 D5e CUMMINS POWER QSX15G8 STAMFORD -HCI555D 400 500 440 550
C700 D5 کوپله فابریک کامینز پاور C700 D5 CUMMINS POWER VTA28-G5 STAMFORD -HCI555F 512 640 565 706
C825 D5A کوپله فابریک کامینز پاور C825 D5A CUMMINS POWER VTA28-G6 STAMFORD -HCI6G 600 750 660 825
C825 D5 کوپله فابریک کامینز پاور C825 D5 CUMMINS POWER QSK23-G3 STAMFORD -HCI6G 600 750 660 825
C900 D5 کوپله فابریک کامینز پاور C900 D5 CUMMINS POWER QSK23-G3 STAMFORD -HCI6H 656 820 720 900
C1000 D5 کوپله فابریک کامینز پاور C1000 D5 CUMMINS POWER QST30-G3 STAMFORD -HCI6J 751 939 833 1041
C1100 D5 کوپله فابریک کامینز پاور C1100 D5 CUMMINS POWER QST30-4 STAMFORD -HCI6k 800 1000 888 1110
C1000 D5B کوپله فابریک کامینز پاور C1000 D5B CUMMINS POWER KTA38-G14 STAMFORD -HCI6k 720 900 800 1000
C1100 D5B کوپله فابریک کامینز پاور C1100 D5B CUMMINS POWER KTA38-G14 STAMFORD -HCI6k 823 1029 906 1132
C1250 D5A کوپله فابریک کامینز پاور C1250 D5A CUMMINS POWER KTA38-G9 STAMFORD -P1734A 900 1125 1000 1250
C1400 D5 کوپله فابریک کامینز پاور C1400 D5 CUMMINS POWER KTA50-G3 STAMFORD -P1734B 1000 1250 1120 1400
C1675 D5 کوپله فابریک کامینز پاور C1675 D5 CUMMINS POWER KTA50-G8 STAMFORD -P1734D 1120 1400 1340 1675
C1675 D5A کوپله فابریک کامینز پاور C1675 D5A CUMMINS POWER KTA50-GS8 STAMFORD -P1734D 1200 1500 1340 1675
c1400 DQGAN کوپله فابریک کامینز پاور c1400 DQGAN CUMMINS POWER QSK50-G4 STAMFORD -P1734B 1020 1275 1120 1400
c1540 DQGAH کوپله فابریک کامینز پاور c1540 DQGAH CUMMINS POWER QSK50-G4 STAMFORD -P1734D 1120 1400 1232 1540
c1540 DQGAK کوپله فابریک کامینز پاور c1540 DQGAK CUMMINS POWER QSK50-G4 STAMFORD -P1734D 1120 1400 1232 1540
c1700 DQGAG کوپله فابریک کامینز پاور c1700 DQGAG CUMMINS POWER QSK50-G4 STAMFORD -P1734D 1232 1540 1360 1700
c1700 DQGAJ کوپله فابریک کامینز پاور c1700 DQGAJ CUMMINS POWER QSK50-G4 STAMFORD -P1734F 1232 1540 1360 1700
c1805 DQGAM کوپله فابریک کامینز پاور c1805 DQGAM CUMMINS POWER QSK50-G7 STAMFORD -P1734F 1320 1650 1460 1825
C1760 D5e کوپله فابریک کامینز پاور C1760 D5e CUMMINS POWER QSK60-GS3 STAMFORD -P1734D 1280 1600 1408 1760
C2000 D5e کوپله فابریک کامینز پاور C2000 D5e CUMMINS POWER QSK60-GS3 STAMFORD -P1734F 1460 1825 1600 2000
C2000 D5 کوپله فابریک کامینز پاور C2000 D5 CUMMINS POWER QSK60-G3 STAMFORD -P1734F 1500 1875 1650 2063
C2250 D5 کوپله فابریک کامینز پاور C2250 D5 CUMMINS POWER QSK60-G4 STAMFORD -P1734G 1600 2000 1800 2250
C2500 D5A کوپله فابریک کامینز پاور C2500 D5A CUMMINS POWER QSK60-G8 STAMFORD -LVSI804R 1800 2250 2000 2500
صفحه2 از2
بالا