در حال به روز رسانی محصولات این مجموعه هستیم برای اطاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ تماس بگیرید...

تصویر محصول مدل موتور تیپ موتور ژنراتور PRIME STANDBY دانلود
KW KVA KW KVA
GSW 110 V کوپله پراماک (موتور وولو) GSW 110 V VOLVO TAD531GE Stamford - UCI274C 81.1 101.4 90.4 112.9
GSW 150 V کوپله پراماک (موتور وولو) GSW 150 V VOLVO TAD532GE Stamford - UCI274E 103.9 129.8 116.1 145.2
GSW 170 V کوپله پراماک (موتور وولو) GSW 170 V VOLVO TAD731GE Stamford - UCI274F 124 154.9 131 164
GSW 220 V کوپله پراماک (موتور وولو) GSW 220 V VOLVO TAD733GE Stamford - UCI274H 162 202 176 220
GSW 275 V کوپله پراماک (موتور وولو) GSW 275 V VOLVO TAD734GE Stamford - UCI274K 201 251 220 275
GSW 370 V کوپله پراماک (موتور وولو) GSW 370 V VOLVO TAD1342GE Stamford - HCI44E 283 354 296 370
GSW 415 V کوپله پراماک (موتور وولو) GSW 415 V VOLVO TAD1343GE Stamford - HCI444F 303.9 379.8 332.9 416.1
GSW 460 V کوپله پراماک (موتور وولو) GSW 460 V VOLVO TAD1344GE Stamford - HCI544C 332 415 365 456
GSW 560 V کوپله پراماک (موتور وولو) GSW 560 V VOLVO TAD1641GE Stamford - HCI544D 403.7 504.7 436.8 546
GSW 630 V کوپله پراماک (موتور وولو) GSW 630 V VOLVO TAD1642GE Stamford - HCI544E 457.4 571.7 505.4 631.8
GSW 705 V کوپله پراماک (موتور وولو) GSW 705 V VOLVO TWD1643GE Stamford - HCI544F 505.4 631.8 562 702.5
بالا