کوپله کردن به معنای ایجاد اتصال است. کوپله دیزل ژنراتور به معنای ایجاد اتصال بین محرک(موتور) و یک متحرک (ژنراتور) است. در واقع اتصال موتور دیزل به ژنراتور و نصب آن بر روی یک شاسی فلزی و قرار دادن یک تابلو کنترل در کنار آن را به اصطلاح کوپلینگ دیزل ژنراتور گفته می شود. بسیاری از شرکت های تولید کننده ژنراتور وجود دارند که عمل کوپله کردن را به صورت حرفه ای انجام می دهند، تمامی شرکت های سازنده، دیزل و ژنراتور یکسانی را در اختیار شرکت ها قرار می دهند. وجه تمایز کوپله کردن ابتدا اسمبل کردن موتور و ژنراتور و سپس بررسی کیفیت لوازم جانبی بکار رفته در کوپله و تابلو کنترل دیزل ژنراتور است.

بالا