شرکت مک آلته در سال 1947 تاسیس شد.که در حال حاضر یکی از برترین تامین کنندگان ژنراتور های دیزلی با بیش از 1200 کارمند است که روزانه در سراسر جهان بیش از 1400 ژنراتور تولید می کند.این شرکت ژنراتورهای خود را از رنج 3 کیلو وات تا 1000 کیلو وات تولید می کند. ژنراتور های مک آلته از کیفیت بسیار بالایی برخوردار بوده و گزینه مناسبی برای کارخانه های صنعتی خواهد بود.

تصویر محصول TYPE POWER دانلود
KW KVA
ECO38-3S/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO38-3S/4 180 225 دانلود کاتالوگ
ECO38-1L/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO38-1L/4 200 250 دانلود کاتالوگ
ECO38-2L/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO38-2L/4 240 300 دانلود کاتالوگ
ECO38-3L/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO38-3L/4 280 350 دانلود کاتالوگ
ECO40-1S/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO40-1S/4 320 400 دانلودکاتالوگ
ECO40-2S/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO40-2S/4 360 450 دانلود کاتالوگ
ECO40-3S/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO40-3S/4 440 500 دانلود کاتالوگ
ECO40-1L/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO40-1L/4 440 550 دانلود کاتالوگ
ECO40-1.5L/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO40-1.5L/4 496 620 دانلودکاتالوگ
ECO40-2L/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO40-2L/4 544 680 دانلود کاتالوگ
ECO40-VL/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO40-VL/4 600 750 دانلود کاتالوگ
ECO43-1S/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO43-1S/4 640 800 دانلود کاتالوگ
ECO43-2S/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO43-2S/4 744 930 دانلود کاتالوگ
ECO43-1L/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO43-1L/4 880 1100 1100.pdf
ECO43-2L/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO43-2L/4 1040 1300 دانلود کاتالوگ
ECO46-1S/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO46-1S/4 1200 1500 دانلود کاتالوگ
ECO46-2S/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO46-2S/4 1440 1800 دانلود کاتالوگ
ECO46-1L/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO46-1L/4 1680 2100 دانلود کاتالوگ
صفحه2 از2
بالا