شرکت مک آلته در سال 1947 تاسیس شد.که در حال حاضر یکی از برترین تامین کنندگان ژنراتور های دیزلی با بیش از 1200 کارمند است که روزانه در سراسر جهان بیش از 1400 ژنراتور تولید می کند.این شرکت ژنراتورهای خود را از رنج 3 کیلو وات تا 1000 کیلو وات تولید می کند. ژنراتور های مک آلته از کیفیت بسیار بالایی برخوردار بوده و گزینه مناسبی برای کارخانه های صنعتی خواهد بود.

تصویر محصول TYPE POWER دانلود
KW KVA
ECP3-1S/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECP3-1S/4 5.2 6.5 دانلود کاتالوگ
ECP3-2S/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECP3-2S/4 6.4 8 دانلود کاتالوگ
ECP3-1L/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECP3-1L/4 8.8 11 دانلود کاتالوگ
ECP3-2L/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECP3-2L/4 10.8 13.5 دانلود کاتالوگ
ECP3-3L/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECP3-3L/4 12 15 دانلود کاتالوگ
ECO28-S/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO28-S/4 13.6 17 دانلود کاتالوگ
ECO28-1L/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO28-1L/4 16 20 دانلود کاتالوگ
ECO28-2L/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO28-2L/4 20 25 دانلود کاتالوگ
ECO28-VL/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO28-VL/4 24 30 دانلود کاتالوگ
ECO32-2S/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO32-2S/4 28 35 دانلود کاتالوگ
ECO32-3S/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO32-3S/4 32 40 دانلودکاتالوگ
ECO32-1L/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO32-1L/4 40 50 دانلودکاتالوگ
ECO32-2L/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO32-2L/4 48 60 دانلودکاتالوگ
ECO32-3L/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO32-3L/4 56 70 دانلودکاتالوگ
ECP34-1S/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECP34-1S/4 68 85 دانلود کاتالوگ
ECP34-2S/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECP34-2S/4 84 105 دانلودکاتالوگ
ECP34-1L/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECP34-1L/4 104 130 دانلود کاتالوگ
ECP34-2L/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECP34-2L/4 120 150 دانلود کاتالوگ
ECO38-1S/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO38-1S/4 144 180 دانلودکاتالوگ
ECO38-2S/4 دیزل ژنراتور مک آلته ECO38-2S/4 160 200 دانلودکاتالوگ
صفحه1 از2
بالا