در سال 1905 برادران کاتینگ در شهر استمفورد انگلیس این کارخانه را تاسیس کردند که در آن زمان با نام Stamford electrical مشهور بود. کارخانه اصلی بعدها با نام جدید Stamford Newago در سال 1935 میلادی در شهر منچستر فعالیت خود را در زمینه تولید ژنراتور های دیزلی آغاز نمود. در واقع نام ژنراتور استمفورد از ژنراتور یا همان ژنراتورهای دیزل می آید . موتور های دیزل ژنراتور بر دو دسته تقسیم می شود کوپله شده و  AVR هستند.

تصویر محصول TYPE POWER دانلود
KW KVA
HCI 444 F دیزل ژنراتور استمفورد HCI 444 F 332 450 دانلود کاتالوگ
HCI 544 C دیزل ژنراتور استمفورد HCI 544 C 360 500 دانلود کاتالوگ
HCI 544 D دیزل ژنراتور استمفورد HCI 544 D 424 530 دانلود کاتالوگ
HCI 544 E دیزل ژنراتور استمفورد HCI 544 E 508 636 دانلود کاتالوگ
HCI 544 F دیزل ژنراتور استمفورد HCI 544 F 568 710 دانلود کاتالوگ
HCI 634 G دیزل ژنراتور استمفورد HCI 634 G 640 800 دانلود کاتالوگ
HCI 634 H ژنراتورهای استمفورد HCI 634 H 720 900 دانلود کاتالوگ
HCI 634 K دیزل ژنراتور استمفورد HCI 634 K 880 1100 دانلود کاتالوگ
PI 734 B دیزل ژنراتور استمفورد PI 734 B 1120 1400 دانلود کاتالوگ
PI 734 D دیزل ژنراتور استمفورد PI 734 D 1340 1675 دانلود کاتالوگ
PI 734 G دیزل ژنراتور استمفورد PI 734 G 1800 2250 دانلود کاتالوگ
صفحه2 از2
بالا