در سال 1905 برادران کاتینگ در شهر استمفورد انگلیس این کارخانه را تاسیس کردند که در آن زمان با نام Stamford electrical مشهور بود. کارخانه اصلی بعدها با نام جدید Stamford Newago در سال 1935 میلادی در شهر منچستر فعالیت خود را در زمینه تولید ژنراتور های دیزلی آغاز نمود. در واقع نام ژنراتور استمفورد از ژنراتور یا همان ژنراتورهای دیزل می آید . موتور های دیزل ژنراتور بر دو دسته تقسیم می شود کوپله شده و  AVR هستند.

تصویر محصول TYPE POWER دانلود
KW KVA
PI734G دیزل ژنراتور استمفورد PI734G 1800 2250
PMS1675 دیزل ژنراتور استمفورد PMS1675
PI 044 G دیزل ژنراتور استمفورد PI 044 G 12 15 دانلود کاتالوگ
PI 144 E دیزل ژنراتور استمفورد PI 144 E 20 25 دانلود کاتالوگ
PI 144 G دیزل ژنراتور استمفورد PI 144 G 26 32.5 دانلود کاتالوگ
UCI 224 C دیزل ژنراتور استمفورد UCI 224 C 34 42.5 دانلود کاتالوگ
UCI 224 D دیزل ژنراتور استمفورد UCI 224 D 40 50 دانلود کاتالوگ
UCI 224 E دیزل ژنراتور استمفورد UCI 224 E 48 60 دانلود کاتالوگ
UCI 224 F دیزل ژنراتور استمفورد UCI 224 F 58 72.5 دانلود کاتالوگ
UCI 224 G دیزل ژنراتور استمفورد UCI 224 G 68 85 دانلود کاتالوگ
UCI 274 C دیزل ژنراتور استمفورد UCI 274 C 80 100 دانلود کاتالوگ
UCI 274 D دیزل ژنراتور استمفورد UCI 274 D 97 121 دانلود کاتالوگ
UCI 274 E دیزل ژنراتور استمفورد UCI 274 E 112 140 دانلود کاتالوگ
UCI 274 F دیزل ژنراتور استمفورد UCI 274 F 128 160 دانلود کاتالوگ
UCI 274 G دیزل ژنراتور استمفورد UCI 274 G 144 180 دانلود کاتالوگ
UCI 274 H دیزل ژنراتور استمفورد UCI 274 H 160 200 دانلود کاتالوگ
UCI 274 K دیزل ژنراتور استمفورد UCI 274 K 200 250 دانلود کاتالوگ
HCI 444 C دیزل ژنراتور استمفورد HCI 444 C 200 250 دانلود کاتالوگ
HCI 444 D دیزل ژنراتور استمفورد HCI 444 D 256 320 دانلود کاتالوگ
HCI 444 E دیزل ژنراتور استمفورد HCI 444 E 280 350 دانلود کاتالوگ
صفحه1 از2
بالا