همانطور که از نام ژنراتور گازی پیداست این دستگاه یک مولد و تولید کننده برق است که سوخت پایه مصرفی آن گاز است. مولد گازی مانند هر ماشین احتراقی دیگری از بخش های مختلف و پیچیده ای همچون موتور ، آلترناتور ، کنترل برد ژنراتور و غیره تشکیل شده است. موتور ژنراتور های گازی معمولا برای تولید برق مورد نیاز کارخانه ها و بنگاه های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین میزان آلایندگی آن از موتور های دیزلی کمتر خواهد بود.

بالا