مشخصات محصول

TYPE DV12
STANDBY - KW 550
STANDBY - KVA 687
PRIME - KW 500
PRIME - KVA 625
نوع موتور موتور دیزل کرلوسکار
$this->item->image_caption
بالا