مشخصات محصول

TYPE DV10
STANDBY - KW 440
STANDBY - KVA 550
PRIME - KW 400
PRIME - KVA 500
نوع موتور موتور دیزل کرلوسکار
$this->item->image_caption
بالا