مشخصات محصول

TYPE DV8
STANDBY - KW 352
STANDBY - KVA 440
PRIME - KW 320
PRIME - KVA 400
نوع موتور موتور دیزل کرلوسکار
$this->item->image_caption
بالا