مشخصات محصول

TYPE 6SL8800TA
STANDBY - KW 220
STANDBY - KVA 275
PRIME - KW 200
PRIME - KVA 250
نوع موتور موتور دیزل کرلوسکار
$this->item->image_caption
بالا