مشخصات محصول

TYPE 4R1040
STANDBY - KW 35
STANDBY - KVA 44
PRIME - KW 32
PRIME - KVA 40
نوع موتور موتور دیزل کرلوسکار
$this->item->image_caption
بالا