کامینز (Cummins) شرکت صنایع سنگین آمریکایی است که در سال 1919 میلادی توسط کلسی کامینز تأسیس شد و امروزه در زمینه ارائه خدمات طراحی و تولید موتور های دیزلی درون‌سوز و فناوری‌های مرتبط با آن، مانند: تولید سامانه‌های سوخت‌ رسانی انژکتوری، سامانه‌های کنترل، تجهیزات فیلتراسیون وسیستم‌های تولید برق، فعالیت می‌نماید.

تصویر محصول TYPE PRIME STANDBY تعداد سیلندر دانلود
KW KVA KW KVA
6CTAA8.3-G1 موتور دیزلی کامینز 6CTAA8.3-G1 160 200 176 220 دانلود کاتالوگ
6CTAA8.3G2 موتور دیزلی کامینز 6CTAA8.3G2 160 200 176 220 دانلود کاتالوگ
6BTAA-5.9G7 موتور دیزلی کامینز 6BTAA-5.9G7 124 155 136 170
6BTA-5.9G2 موتور دیزلی کامینز 6BTA-5.9G2 109 136 120 150
6BTA5.9G2-1 موتور دیزلی کامینز 6BTA5.9G2-1 90 113 100 125 دانلود کاتالوگ
6BTA-5.9G5 موتور دیزلی کامینز 6BTA-5.9G5 80 100 88 110
صفحه3 از3
بالا