کامینز (Cummins) شرکت صنایع سنگین آمریکایی است که در سال 1919 میلادی توسط کلسی کامینز تأسیس شد و امروزه در زمینه ارائه خدمات طراحی و تولید موتور های دیزلی درون‌سوز و فناوری‌های مرتبط با آن، مانند: تولید سامانه‌های سوخت‌ رسانی انژکتوری، سامانه‌های کنترل، تجهیزات فیلتراسیون وسیستم‌های تولید برق، فعالیت می‌نماید.

تصویر محصول TYPE PRIME STANDBY تعداد سیلندر دانلود
KW KVA KW KVA
KTA50-G3 موتور دیزلی کامینز KTA50-G3 1020 1275 1120 1400 دانلود کاتالوگ
KTA38-G9 موتور دیزلی کامینز KTA38-G9 900 1125 1000 1250 دانلود کاتالوگ
QST30-G4 موتور دیزلی کامینز QST30-G4 800 1000 880 1100 دانلود کاتالوگ
KTA38-G5 موتور دیزلی کامینز KTA38-G5 800 1000 880 1100 دانلود کاتالوگ
QST30-G3 موتور دیزلی کامینز QST30-G3 728 910 800 1000 دانلود کاتالوگ
QSK23-G3 موتور دیزلی کامینز QSK23-G3 648 810 720 900 دانلود کاتالوگ
VTA28-G6 موتور دیزلی کامینز VTA28-G6 722 750 968 825 دانلود کاتالوگ
VTA28-G5 موتور دیزلی کامینز VTA28-G5 512 640 565 706 دانلود کاتالوگ
QSX15-G8 موتور دیزلی کامینز QSX15-G8 400 500 440 550 دانلود کاتالوگ
KTA19-G4 موتور دیزلی کامینز KTA19-G4 400 500 440 550 دانلود کاتالوگ
NTA855-G7 موتور دیزلی کامینز NTA855-G7 320 400 352 440
NTA855-G4 موتور دیزلی کامینز NTA855-G4 292 365 320 400 دانلود کاتالوگ
NTA855-G6 موتور دیزلی کامینز NTA855-G6 256 325 280 356 دانلود کاتالوگ
QSL9-G5 موتور دیزلی کامینز QSL9-G5 240 300 264 330 دانلود کاتالوگ
6CTAA8.3-G2 موتور دیزلی کامینز 6CTAA8.3-G2 181 227 200 250 دانلود کاتالوگ
صفحه2 از3
بالا