مشخصات محصول

TYPE 6BTA5.9-G2
STANDBY - KVA 150
PRIME - KVA 136
تعداد سیلندر 6L
مصرف Lph 35
نوع موتور موتور دیزلی کامینز
بالا