مشخصات محصول

TYPE 4BTA3.9-G1
STANDBY - KVA 80
PRIME - KVA 72
تعداد سیلندر 4L
مصرف Lph 17
نوع موتور موتور دیزلی کامینز
بالا