مشخصات محصول

 
TYPE 4B3.3-G1
STANDBY - KVA 33
PRIME - KVA 30
تعداد سیلندر 4L
مصرف Lph 8.0
نوع موتور موتور دیزلی کامینز
بالا