مشخصات محصول

TYPE QST30-G4
STANDBY - KW 880
STANDBY - KVA 1100
PRIME - KW 800
PRIME - KVA 1000
نوع موتور موتور دیزلی کامینز
بالا

شرکت بازرگانی پیشرو موتور پارسیان

پارسیان دیزل