مشخصات محصول

TYPE KTA38-G9
STANDBY - KW 1000
STANDBY - KVA 1250
PRIME - KW 900
PRIME - KVA 1125
نوع موتور موتور دیزلی کامینز
بالا

شرکت بازرگانی پیشرو موتور پارسیان

پارسیان دیزل