مشخصات محصول

TYPE KTA50-G3
STANDBY - KW 1120
STANDBY - KVA 1400
PRIME - KW 1020
PRIME - KVA 1275
نوع موتور موتور دیزلی کامینز
بالا

شرکت بازرگانی پیشرو موتور پارسیان

پارسیان دیزل