مشخصات محصول

TYPE KTA50-GS8
STANDBY - KW 1340
STANDBY - KVA 1675
PRIME - KW 1120
PRIME - KVA 1500
نوع موتور موتور دیزلی کامینز
بالا