مشخصات محصول

TYPE QSK60-G3
STANDBY - KW 1600
STANDBY - KVA 2000
PRIME - KW 1500
PRIME - KVA 1875
نوع موتور موتور دیزلی کامینز
بالا