مشخصات محصول

TYPE QSK60-G4
STANDBY - KW 1800
STANDBY - KVA 2250
PRIME - KW 1636
PRIME - KVA 2045
نوع موتور موتور دیزلی کامینز
بالا