مشخصات محصول

TYPE QSK60-G8
STANDBY - KW 2000
STANDBY - KVA 2500
PRIME - KW 1800
PRIME - KVA 2250
نوع موتور موتور دیزلی کامینز
بالا