کامینز (Cummins) شرکت صنایع سنگین آمریکایی است که در سال 1919 میلادی توسط کلسی کامینز تأسیس شد و امروزه در زمینه ارائه خدمات طراحی و تولید موتور های دیزلی درون‌سوز و فناوری‌های مرتبط با آن، مانند: تولید سامانه‌های سوخت‌ رسانی انژکتوری، سامانه‌های کنترل، تجهیزات فیلتراسیون وسیستم‌های تولید برق، فعالیت می‌نماید.

تصویر محصول TYPE PRIME STANDBY تعداد سیلندر دانلود
KW KVA KW KVA
D1703-BG موتور دیزلی کامینز D1703-BG 10 11 3L
4B3.3-G1 موتور دیزلی کامینز 4B3.3-G1 30 33 4L دانلود کاتالوگ
4BT3.3-G2 موتور دیزلی کامینز 4BT3.3-G2 50 55 4L دانلود کاتالوگ
4BT3.9-G4 موتور دیزلی کامینز 4BT3.9-G4 63 70 4L دانلود کاتالوگ
4BTA3.9-G1 موتور دیزلی کامینز 4BTA3.9-G1 72 80 4L دانلود کاتالوگ
4ISBe-G1 موتور دیزلی کامینز 4ISBe-G1 100 110 4L دانلود کاتالوگ
6BTA5.9-G2 موتور دیزلی کامینز 6BTA5.9-G2 136 150 6L دانلود کاتالوگ
6ISBE-G1 موتور دیزلی کامینز 6ISBE-G1 164 180 6L دانلود کاتالوگ
QSK78-G6 موتور دیزلی کامینز QSK78-G6 2400 3000 2660 3325 6L دانلود کاتالوگ
QSK78-G9 موتور دیزلی کامینز QSK78-G9 2200 2750 2400 3000 دانلود کاتالوگ
QSK60-G8 موتور دیزلی کامینز QSK60-G8 1800 2250 2000 2500 دانلود کاتالوگ
QSK60-G4 موتور دیزلی کامینز QSK60-G4 1636 2045 1800 2250 دانلود کاتالوگ
QSK60-G3 موتور دیزلی کامینز QSK60-G3 1500 1875 1600 2000 دانلود کاتالوگ
KTA50-GS8 موتور دیزلی کامینز KTA50-GS8 1120 1500 1340 1675 دانلود کاتالوگ
KTA50-G8 موتور دیزلی کامینز KTA50-G8 1120 1400 1340 1675 دانلود کاتالوگ
صفحه1 از3
بالا