مشخصات محصول

TYPE 2206A-E13TAG3
STANDBY - KW 360
STANDBY - KVA 450
PRIME - KW 320
PRIME - KVA 400
نوع موتور موتور دیزل پرکینز
بالا

شرکت بازرگانی پیشرو موتور پارسیان

پارسیان دیزل