مشخصات محصول

TYPE 2206A-E13TAG2
STANDBY - KW 320
STANDBY - KVA 400
PRIME - KW 280
PRIME - KVA 350
نوع موتور موتور دیزل پرکینز
بالا

شرکت بازرگانی پیشرو موتور پارسیان

پارسیان دیزل