مشخصات محصول

TYPE 1506A-E88TAG5
STANDBY - KW 264
STANDBY - KVA 330
PRIME - KW 240
PRIME - KVA 300
نوع موتور موتور دیزل پرکینز
بالا

شرکت بازرگانی پیشرو موتور پارسیان

پارسیان دیزل