مشخصات محصول

TYPE 1506A-E88TAG4
STANDBY - KW 240
STANDBY - KVA 300
PRIME - KW 220
PRIME - KVA 275
نوع موتور موتور دیزل پرکینز
بالا

شرکت بازرگانی پیشرو موتور پارسیان

پارسیان دیزل