مشخصات محصول

TYPE 1506A-E88TAG2
STANDBY - KW 200
STANDBY - KVA 250
PRIME - KW 184
PRIME - KVA 235
نوع موتور موتور دیزل پرکینز
بالا