مشخصات محصول

TYPE 1106A-70TAG4
STANDBY - KW 176
STANDBY - KVA 200
PRIME - KW 160
PRIME - KVA 200
نوع موتور موتور دیزل پرکینز
بالا