مشخصات محصول

TYPE 1106A-70TAG3
STANDBY - KW 160
STANDBY - KVA 200
PRIME - KW 144
PRIME - KVA 180
نوع موتور موتور دیزل پرکینز
بالا