مشخصات محصول

TYPE 1106A-70TAG2
STANDBY - KW 132
STANDBY - KVA 165
PRIME - KW 120
PRIME - KVA 150
نوع موتور موتور دیزل پرکینز
بالا