مشخصات محصول

TYPE 1106A-70TG1
STANDBY - KW 120
STANDBY - KVA 150
PRIME - KW 108
PRIME - KVA 135
نوع موتور موتور دیزل پرکینز
بالا