مشخصات محصول

TYPE 1104C-44TAG2
STANDBY - KW 88
STANDBY - KVA 112
PRIME - KW 80
PRIME - KVA 101
نوع موتور موتور دیزل پرکینز
بالا