مشخصات محصول

TYPE 1104A-44TG2
STANDBY - KW 70
STANDBY - KVA 88
PRIME - KW 64
PRIME - KVA 80
نوع موتور موتور دیزل پرکینز
بالا