مشخصات محصول

TYPE 1104C-44TG1
STANDBY - KW 53
STANDBY - KVA 67
PRIME - KW 48
PRIME - KVA 60
نوع موتور موتور دیزل پرکینز
بالا