مشخصات محصول

TYPE 1104A-44TG1
STANDBY - KW 57
STANDBY - KVA 72
PRIME - KW 52
PRIME - KVA 65
نوع موتور موتور دیزل پرکینز
بالا