مشخصات محصول

TYPE 1103A-33TG1
STANDBY - KW 40
STANDBY - KVA 50
PRIME - KW 36
PRIME - KVA 45
نوع موتور موتور دیزل پرکینز
بالا