مشخصات محصول

TYPE 1103A-33G
STANDBY - KW 26.4
STANDBY - KVA 33
PRIME - KW 24
PRIME - KVA 30
نوع موتور موتور دیزل پرکینز
بالا