مشخصات محصول

TYPE 404A-22G1
STANDBY - KW 18
STANDBY - KVA 22
PRIME - KW 16
PRIME - KVA 20
نوع موتور موتور دیزل پرکینز
بالا