مشخصات محصول

TYPE 403A-15G1
STANDBY - KW 11
STANDBY - KVA 15
PRIME - KW 10
PRIME - KVA 13
نوع موتور موتور دیزل پرکینز
بالا