مشخصات محصول

TYPE 6/60
STANDBY - KW 58
STANDBY - KVA 72
تعداد سیلندر 4
نوع موتور موتور دیزل پرکینز تبریز
$this->item->image_caption
بالا