مشخصات محصول

TYPE 4/248
STANDBY - KW 40
STANDBY - KVA 50
تعداد سیلندر 4
نوع موتور موتور دیزل پرکینز تبریز
$this->item->image_caption
بالا