مشخصات محصول

TYPE 3/152
STANDBY - KW 26
STANDBY - KVA 32
تعداد سیلندر 3
نوع موتور موتور دیزل پرکینز تبریز
$this->item->image_caption
بالا